Privacyverklaring

WorkMyWay Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: januari 2023 

Deze privacyverklaring biedt een kader voor inzicht in de persoonsgegevens die worden verzameld door ManpowerGroup Inc ("hierna de Gegevensverantwoordelijke" genoemd), zoals vereist door de privacywetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Data controller

De Data Controller is ManpowerGroup Inc met maatschappelijke zetel in Brussel, België. De verzamelde persoonsgegevens worden gecontroleerd en verwerkt door de Data Controller. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt of gecontroleerd door dochterondernemingen van de Data Controller. U kunt een volledige lijst van onze dochterondernemingen en filialen raadplegen hier.

Wanneer gegevens worden gedeeld of beschikbaar worden gesteld aan andere entiteiten, zullen wij altijd adequate waarborgen hebben om jouw informatie te beschermen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 1. kandidaten voor een baan en ontvangers van carrièrediensten van de site,
 2. gebruikers van WorkMyWay en alle bijbehorende talent community pagina's of inschrijfpagina's (de "Sites"), en
 3. vertegenwoordigers van onze zakenpartners, klanten en verkopers.

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op onze werknemers, dat zijn personen die in dienst zijn van ManpowerGroup en die rechtstreeks voor ManpowerGroup werken, noch op eventuele geassocieerde consultants van ManpowerGroup die wij van tijd tot tijd inschakelen om specifieke diensten te leveren.


De privacyverklaring beschrijft de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we ze gebruiken, hoe we ze beschermen en hoe lang we ze opslaan in onze database voor het beheer van kandidatenrelaties. De mededeling beschrijft ook het delen en overdragen van gegevens en de rechten die jij kunt uitoefenen met betrekking tot ons gebruik van jouw persoonsgegevens, inclusief hoe je contact met ons kunt opnemen om jouw rechten uit te oefenen of meer te weten te komen over onze privacypraktijken. Ons privacybeleid is afgestemd op de landen waarin we actief zijn. Je kunt de specifieke lokale voorwaarden raadplegen op de websites van ManpowerGroup in jouw land.

Informatie die we verzamelen

Afhankelijk van onze relatie met jou verzamelen wij op verschillende manieren persoonsgegevens. Als jij een sollicitant bent, verzamelen wij informatie in verband met de werving in persoon of op afstand en de daaropvolgende sollicitatieprocedure. De persoonsgegevens die wij verzamelen zullen altijd beperkt blijven tot wat nodig is om de aard van de relatie te ondersteunen.

Kandidaten

 1.  Van derden.


  Als jij een kandidaat bent, kunnen wij jouw gegevens aanvankelijk verzamelen via verschillende bronnen van derden, bijvoorbeeld job boards, sociale media, agentschappen van derden of via onze klanten. Wij voegen de verzamelde persoonsgegevens toe aan onze database om jou te koppelen aan een openstaande vacature of een talentpool van een klant.

  Op dat moment nemen wij per e-mail en/of telefoon contact met jou op om de vacature te bespreken; wij kunnen je vragen jouw CV of soortgelijke informatie te verstrekken om ons te helpen bepalen of een vacature of gelegenheid goed aansluit bij jouw vaardigheden en ervaring. Als je geïnteresseerd bent en een geschikte match bent, sturen we jou een e-mail om je uit te nodigen het proces te voltooien door onze voorwaarden te accepteren (in het bijzonder onze gebruiksvoorwaarden voor de site, privacyverklaring en cookieverklaring). Als je van gedachten verandert of onze voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kun je de optie selecteren om jouw persoonlijke gegevens uit onze database voor het beheer van kandidatenrelaties te laten verwijderen. Als je ervoor kiest de e-mail te negeren, gaan wij ervan uit dat je niets van ons wilt horen en verwijderen wij jouw gegevens na 30 dagen uit het systeem.

  Als je niet geschikt bent voor de vereisten van de vacature, of als je niet op die specifieke vacature wilt ingaan, sturen wij je een e-mail met onze voorwaarden; als je deze accepteert, houden wij contact met je, maar als je de e-mail weigert of er niet op reageert, gaan wij ervan uit dat je niets van ons wilt horen en verwijderen wij jouw persoonsgegevens binnen 30 dagen uit onze database.

  Alle kandidaten die door ManpowerGroup worden geselecteerd en waarvan ManpowerGroup bepaalt dat ze waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor een van de huidige of toekomstige vacatures, worden binnen 20 dagen uit de database verwijderd.

 2. Als je solliciteert naar een baan of jouw interesse in een talentpool registreert via de WorkMyWay Carrière pagina.


  Als je ervoor kiest om je te registreren op WorkMyWay, zullen we de volgende informatie verzamelen om jou te voorzien van de diensten waarmee je hebt ingestemd:

  • Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer
  • Het wachtwoord dat je aanmaakt om toegang te krijgen tot jouw WorkMyWay-profiel;
  • Jouw CV, of werkgerelateerde gegevens van jouw sociale media of vacaturebankprofiel; als je ervoor kiest jouw sociale media of vacaturebankprofiel te analyseren in plaats van jouw CV te uploaden, kun je de geanalyseerde informatie bewerken en wijzigen, waardoor je volledige controle hebt over welke informatie je gebruikt om jouw profiel aan te maken;
  • andere informatie die je ons rechtstreeks via de site of in communicatie met een recruiter verstrekt.
  • Via cookies verzamelde gegevens die essentieel zijn voor de werking van de site
  • Cookiegegevens verzameld via eventuele niet strikt noodzakelijke cookies waarvoor je expliciet toestemming geeft via de cookiebanner op onze Sites

  Als je naar een functie solliciteert of jouw profiel bijwerkt om naar een functie te solliciteren, verwerken wij de volgende soorten persoonsgegevens (zoals toegestaan door de lokale wetgeving en wanneer is vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de gelegenheid):

  • informatie in jouw CV,
  • informatie die je verstrekt over jouw loopbaaninteresses en andere informatie over jouw kwalificaties voor een baan;
  • Genoten Opleidingen
  • taalvaardigheden en andere werkgerelateerde vaardigheden;
  • informatie die je verstrekt over vrienden of andere personen met wie je contact wilt opnemen, bijvoorbeeld voor referenties of in geval van nood. Wanneer je ons deze informatie verstrekt, gaan wij ervan uit dat de betrokkene jou toestemming heeft gegeven voor dergelijke communicatie;
  • informatie die je verstrekt in feedback evaluaties.
  • Resultaten van beoordelingen - rapporten en/of scores
  • Registratie van interacties en eventuele beslissingen inzake arbeidsgeschiktheidgeboortedatum;
  • geslacht;
  • Algemene informatie

  Indien vereist door de wet, en mits door jou uitdrukkelijke toestemming gegeven, kunnen wij het volgende verzamelen:

  • handicaps en gezondheidsgerelateerde informatie, voor zover de informatie van toepassing is op jouw sollicitatieprocedure;
  • Bijzondere categorieën van gegevens, zoals informatie over etnische afkomst, seksuele geaardheid of godsdienst of overtuiging om de diversiteit bij de aanwerving te bewaken.

  De verwerking van deze gevoelige persoonsgegevens gebeurt alleen met iouw uitdrukkelijke toestemming en niet in het kader van de uitvoering van dit contract.

 3.  Als je solliciteert naar een baan of jouw interesse in een talentpool registreert via een van onze aanmeldingspagina's.


Als je een kandidaat bent die zich niet direct aanmeldt via de WorkMyWay Carrière pagina op de hierboven beschreven manier, zullen wij in eerste instantie gegevens van jou verzamelen via een aanmeldingspagina die jou in staat stelt om ofwel direct te solliciteren naar een functie of deel te nemen aan een talentenpool. De gegevens die in dit geval worden verzameld zullen worden afgestemd op de hierboven genoemde punten.

Vertegenwoordigers van klanten, verkopers of zakenpartners

Als jij een klant, verkoper of een andere externe zakenpartner bent, verzamelen wij informatie in verband met onze interacties om de overeengekomen diensten via deze site te leveren en beschikbaar te stellen. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, jouw naam, de naam van jouw organisatie, jouw functie, jouw kantoor/werkregio/locatie, jouw e-mailadres en een eventueel contactnummer dat jij ons verstrekt.

Hoe wij de verzamelde informatie gebruiken

Elke verwerking van jouw persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van adequate rechtsgronden. Dit omvat uitvoering van het contract, toestemming en gerechtvaardigd belang, zoals hieronder nader beschreven.

Uitvoering van het contract

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten, na aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en deze privacyverklaring, is de uitvoering van het contract. Hierdoor kan ManpowerGroup de overeengekomen diensten leveren, d.w.z. toegang tot huidige en toekomstige vacatures.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden (afhankelijk van onze relatie en zoals toegestaan door de lokale wetgeving):

 • het bieden van personeelsoplossingen en mensen verbinden aan werk;
 • het beoordelen van de geschiktheid van kandidaten voor beschikbare functies en/of talentpools van klanten
 • het sturen van updates over beschikbare functies, vacatures en andere gerelateerde mededelingen;
 • het beantwoorden van individuele vragen;
 • het aanmaken en beheren van de online-account van de gebruikers die zich via de WorkMyWay Careers-pagina registreren

Toestemming

Als er gegevens moeten worden verwerkt die zijn gecategoriseerd als gevoelige persoonsgegevens, zullen wij dit alleen doen met uitdrukkelijke toestemming. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • handicaps en gezondheidsgerelateerde informatie, voor zover de informatie van toepassing is op jouw sollicitatieprocedure;
 • Bijzondere categorieën van gegevens, zoals informatie over etnische afkomst, seksuele geaardheid of godsdienst of overtuiging om de diversiteit bij de aanwerving te bewaken.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In dat geval kunnen er omstandigheden zijn waarin wij de gegevens om wettelijke of officiële redenen toch moeten verwerken, maar wij zullen de betrokkene, indien wettelijk mogelijk, daarvan in kennis stellen en ervoor zorgen dat de gegevens worden beperkt tot wat nodig is om aan die specifieke vereisten te voldoen. Intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

Wij verzamelen ook toestemming voor cookies, indien van toepassing, wanneer jij onze sites gebruikt, in overeenstemming met de bepalingen van de Gegevensbeheerder Cookie beleid (die hierin is opgenomen door middel van verwijzing);

Gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking zal zich beroepen op het legitieme belang van zijn bedrijf om persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het identificeren van kandidaten en het uitvoeren van screeningactiviteiten voor een vacature voordat een kandidaat de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring heeft aanvaard;
 • het beheren van relaties met klanten, leveranciers en zakenpartners;
 • het uitvoeren van gegevensanalyse, zoals (i) het analyseren van ons kandidatenbestand;
 • (ii) het beoordelen van individuele prestaties en capaciteiten, waaronder het scoren op werkgerelateerde vaardigheden;
 • (iii) het vaststellen van tekorten aan vaardigheden;
 • (iv) informatie gebruiken om personen en potentiële kansen met elkaar in overeenstemming te brengen, en v) pijplijngegevens analyseren (trends in aanwervingspraktijken);
 • de exploitatie, evaluatie en verbetering van ons bedrijf (met inbegrip van de ontwikkeling, verbetering, analyse en verbetering van onze diensten en de uitvoering van boekhoudkundige, audit- en andere interne functies);
 • het verbeteren, aanpassen, personaliseren of anderszins verbeteren van onze diensten ten behoeve van onze klanten, kandidaten en medewerkers;
 • bescherming tegen, vaststelling van en streven naar preventie van fraude en andere onwettige activiteiten, vorderingen en andere aansprakelijkheden;
 • het naleven en handhaven van toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industrienormen, contractuele verplichtingen en ons beleid;
 • als jij een zakenpartner of klantvertegenwoordiger bent, kunnen wij met jou communiceren over andere beschikbare diensten, programma's, speciale evenementen, aanbiedingen, enquêtes, evaluaties en marktonderzoek;
 • om fraude op te sporen en te voorkomen;
 • om de beveiliging van ons netwerk en onze informatiesystemen te verbeteren;
 • om beter te begrijpen hoe mensen met onze websites omgaan;
 • om de doeltreffendheid van marketing- en/of reclamecampagnes te bepalen

Wanneer wij gegevens voor deze doeleinden verwerken, zullen wij ervoor zorgen dat wij jouw rechten in acht nemen en rekening houden met deze rechten. Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; zie de rubriek Jouw rechten als betrokkene voor informatie over hoe u dit kunt doen. Houd er rekening mee dat als jij jouw recht op bezwaar uitoefent, dit gevolgen kan hebben voor ons vermogen om ten behoeve van jou diensten te blijven verlenen.

Hoe wij persoonlijke informatie beschermen

Wij handhaven technische en organisatorische maatregelen om de door ons verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige, onwettige of onbevoegde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met enerzijds de technische stand van de techniek en anderzijds de gevoelige aard van de persoonsgegevens en de evaluatie van mogelijke risico's;

Om de passende beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen, passen wij de volgende niet-limitatieve lijst van maatregelen toe:

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden (afhankelijk van onze relatie en zoals toegestaan door de lokale wetgeving):

 • Encryptie van gegevens in rust en in doorvoer met behulp van standaard encryptiealgoritmen uit de industrie met passende sleutellengtes;
 • Sterke gebruikersverificatie en toegangscontrole;
 • Netwerk monitoring oplossingen met events logging;
 • Geharde netwerkinfrastructuur;
 • Maatregelen ter verzekering van de fysieke beveiliging van de locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt
 • Plannen voor bedrijfscontinuïteit en noodherstel met periodieke tests
 • Periodieke kwetsbaarheids- en penetratietests
 • Certificering/borging van processen en producten
 • Voortdurende opleiding en bewustmakingsprogramma voor werknemers inzake privacy en veiligheid
 • Maatregelen om gegevensminimalisering, doelbinding, bewaring, gegevenskwaliteit en verantwoordingsplicht te waarborgen.

Hoe lang we de verzamelde informatie bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken, rekening houdend met de aard van onze relatie met jou, toepasselijke verjaringstermijnen en vereisten voor het bewaren van gegevens krachtens de toepasselijke wetgeving. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving zullen wij jouw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is om aan onze zakelijke en nalevingsverplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Wij slaan de informatie die wij verzamelen in onze database voor het beheer van kandidatenrelaties niet langer op dan nodig is om de betrokkenen te identificeren, gelet op de doeleinden van de verwerking. Wij bepalen deze specifieke periode door te overwegen:

 • de noodzaak om de verzamelde informatie op te slaan om de gebruiker diensten aan te bieden;
 • de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • het bestaan van specifieke wettelijke verplichtingen die de verwerking en de bijbehorende opslag gedurende een bepaalde periode noodzakelijk maken.

Kandidaten

Als je niet instemt met de Voorwaarden die wij via e-mail met u delen, of als je niet reageert op de e-mail waarin jou wordt verzocht onze Voorwaarden te aanvaarden, inclusief twee daaropvolgende herinneringen, worden jouw persoonsgegevens binnen 30 dagen uit onze database verwijderd.

Als je onze voorwaarden aanvaardt, wordt er één jaar na jouw aanvaarding per e-mail contact met jou opgenomen om te bepalen of je geregistreerd wilt blijven voor kansen. Je ontvangt twee herinneringen en als je niet reageert, worden jouw gegevens binnen 30 dagen volledig uit onze database gewist. Als jij ons laat weten dat je ingeschreven wilt blijven, vindt deze herbevestiging van jouw aanvaarding van onze voorwaarden jaarlijks plaats.

Zodra je akkoord bent gegaan met onze voorwaarden, sturen wij jou e-mails over vacatures of herinneringen om bijvoorbeeld jouw voorkeuren bij te werken of jouw CV bij te werken. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze e-mails door onderaan de e-mail op "unsubscribe" te klikken. We kunnen echter nog steeds op individuele basis contact met jou opnemen; als je jouw profiel volledig wilt wissen, kun je contact opnemen met [email protected].

Kandidaten die een account hebben aangemaakt via de WorkMyWay carrièrepagina kunnen op elk moment inloggen op hun profiel en de knop Profiel verwijderen selecteren om hun account volledig te laten wissen.

Kandidaten die bij een werkgever in dienst zijn getreden of een opdracht hebben gekregen, wordt aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met de werkgever als zij ook hun gegevens uit de systemen/databanken van de werkgever willen laten verwijderen.

Informatie die we delen

Wij delen persoonsgegevens met leveranciers, bijvoorbeeld IT-providers die namens ons, op basis van onze instructies, diensten uitvoeren om de Sites en aanverwante diensten aan jou beschikbaar te stellen. Wij geven deze verkopers geen toestemming om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om diensten namens ons uit te voeren of te voldoen aan wettelijke vereisten.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen (i) met onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen; (ii) met klanten die mogelijk vacatures hebben voor kandidaten en (iii) met anderen met wie wij samenwerken, zoals arbeidsbemiddelaars, leveranciers en onderaannemers, met als doel een baan voor jou te vinden, talentpools te creëren of anderszins vacatures te vervullen.

Bovendien kunnen wij persoonsgegevens over jou bekendmaken (i) als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een juridisch proces; (ii) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen op basis van een rechtmatig verzoek tot bekendmaking; en (iii) wanneer wij van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk of passend is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke frauduleuze of illegale activiteiten. Wij behouden ons ook het recht voor om persoonlijke gegevens die wij over jou hebben over te dragen in het geval wij ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie).

Wij maken de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen niet openbaar, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of in afzonderlijke kennisgevingen in verband met andere activiteiten.

Gegevensoverdrachten

Wanneer jij je registreert op, of anderszins gebruik maakt van WorkMyWay, met inbegrip van een aanmeldingspagina, worden jouw gegevens gehost in de Europese Unie en wordt technische ondersteuning geboden in zowel de Europese Unie als in Argentinië, een land dat een GDPR adequaatheidsovereenkomst heeft gekregen van de Europese Commissie.

Als het ooit voorkomt dat jouw gegevens worden doorgegeven aan een land dat door de Europese Commissie niet is erkend als een land dat voldoet aan de GDPR, zorgen wij ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als een van de volgende voorwaarden is vervuld;

 1. een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheden of organen;
 2. bindende bedrijfsregels;
 3. modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie of de toezichthoudende autoriteiten van Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk zijn aangenomen, voor zover de verwerking betrekking heeft op ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.


Jouw rechten als betrokkene

Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kun je de volgende rechten uitoefenen:

 1. Recht op toegang: Jij hebt het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te vernemen of er persoonsgegevens over jou worden verwerkt en, indien dat het geval is, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens.
 2. Recht op rectificatie: Jij hebt het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heb je het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen om de juistheid van de informatie te beschermen.
 3. Recht op wissen: Ook bekend als "het recht om te worden vergeten", heb jij het recht om te verzoeken dat de Gegevensverwerker informatie over jou wist en deze gegevens niet langer verwerkt. Dit is geen absoluut recht en er kan een geldige rechtsgrond zijn om sommige of alle verzamelde gegevens te bewaren; dit zal jou duidelijk worden gemaakt als dit het geval is.
 4. Recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking van jouw gegevens te beperken.
 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die jij aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Je hebt het recht te verzoeken dat de gegevens rechtstreeks door de verantwoordelijke voor de verwerking aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven.
 6. Recht op bezwaar: Je hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde bedrijfsbelang van de verantwoordelijke voor de verwerking, met inbegrip van direct marketing. Je kunt jouw toestemming voor marketing aanpassen door te klikken op de 'unsubscribe'-faciliteit onderaan elke e-mail die wij u sturen, of door rechtstreeks te antwoorden aan de afzender als de e-mail afkomstig is van een werknemer van ManpowerGroup.
 7. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming: Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, indien dergelijke profilering een wettelijk of vergelijkbaar belangrijk gevolg voor of tegen jou heeft. Wij maken geen gebruik van uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming op WorkMyWay.
 8. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in het land van jouw gewone verblijfplaats, jouw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacywetgeving.


Om jouw toestemming in te trekken en/of jouw recht op toegang, jouw recht om te worden vergeten, jouw recht op beperking, jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid en jouw recht van bezwaar uit te oefenen, kun je een e-mail sturen aan [email protected].

Updates van onze privacyverklaring

Deze privacyverklaring (inclusief andere voorwaarden of kennisgevingen waarnaar wordt verwezen) kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze privacypraktijken en wettelijke updates weer te geven. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij jou informeren door bovenaan elke mededeling aan te geven wanneer deze het laatst is bijgewerkt.

Hoe ons te contacteren

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring kunt u een e-mail sturen naar:
[email protected].